Stugsommar

Fritidshus/Stug - ABC

Fritidshusens ABC ger råd om praktiska saker. För att det ska vara mer överskådligt och lätt att hitta har de praktiska råden och tipsen ordnats i bokstavsordning:

Allergi: Vänligen notera att även i fritidshus där husdjur inte är tillåtna kan allergi ändå bryta ut, eftersom DC inte har någon möjlighet att påverka pollen, damm m.m.

Ankomst och avresa: Om inget annat avtalas står fritidshuset till förfogande från inflyttningsdagen kl. 16.00 till utflyttningsdagen kl. 10.00.

Annex: Ett annex är en självständig liten byggnad på tomten som är försedd med extra sovplatser. Som regel finns det varken kök eller badrum i ett annex och uppvärmningsmöjligheter kan inte förväntas under kalla perioder.

Avståndsangivelser: Alla avstånd är ungefärliga angivelser mätta fågelvägen. Avstånd till affärer avser den närmaste affären (ofta endast säsongsöppen), där det nödvändigaste kan köpas. Eftersom restauranger och affärer kan stänga med kort varsel tar DC inte på sig något ansvar för detta. I Norge och Sverige kan det till många fritidshus gå en stig från parkeringsplatsen till fritidshuset. En sådan stig kan ha varierande standard. På vintern kan en sådan stig vara reducerad till en stig med nedtrampad snö. Om du har svårt att gå kan du kontakta DC i förväg, så att du kan få mer information om standarden.

Badrum: Fritidshusen är som regel utrustade med handdusch med väggbeslag (i vissa fall ansluten till ett handfat), ofta utan duschdraperi och vanligen med golvbrunn. Det kan också finnas andra typer av wc. Varmvattenbehållaren rymmer i danska och tyska hus cirka 30-60 liter, medan norska och svenska hus har en behållare på cirka 30-100 liter. Det räcker alltså till en dusch. Behållaren värmer dock snabbt upp nytt vatten.

Badtunna: Ett större, utomhus träbadkar utan massagefunktion. Detta badkar värms oftast upp genom eldning med brasved. Kan ha olika storlekar 4 - 8 personer. DanCenter utför ingen service av vildmarkspooler och vi kan därför inte garantera kvalitén på vattnet.

Barn: Endast om det tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset finns det en barnsäng i fritidshuset. Det handlar ofta om en resesäng, som kan användas av barn upp till en ålder av högst 3 år. vara observera att det inte är att räkna med att det finns en madrass i barnsängen. I Danmark finns det även möjlighet att hyra barnsängar via DCs lokalkontor. Täcke och huvudkudde medtas av hyrestagaren själv. Om hyrestagaren själv medtar eller hyr en barnsäng uppmärksammar vi på att det inte nödvändigtvis finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Kontakta DCs lokalkontor för närmare upplysningar om detta. I fritidshuset finns normalt inget skötbord. Det finns även endast en hög barnstol till förfogande i fritidshuset om detta tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset. I Danmark kan man hyra en hög barnstol och barnsäng på DCs lokalkontor.

Buller: Även i fritidsområden kan ni som turister utsättas för buller. Även under semestern måste samhället fungera: Trafik, byggen och militärövningar m.m. kan DC inte ta något ansvar för.

Båt/motor: Om det finns båt respektive båt med motor inkluderat i priset eller för hyra är man under hyrestiden ansvarig för skötsel, tömning av vatten, förtöjning osv. Åror, bensintank och andra lösa delar bör förvaras i fritidshuset. Barn under 16 år får endast använda båten i sällskap av en vuxen. Godkända flytvästar skall användas. Efter användning ska båten dras upp så långt på land som möjligt för att vara skyddad mot högvatten. Om dessa regler – samt eventuellt ytterligare regler som har fastställts av ägaren – ignoreras, och hyrestagaren överträder dessa måste hyrestagaren betala för eventuella skador. Användningen av båten är beroende av väderförhållandena. Särskilt på vintern kan användning av båt och motor vara begränsad eller till och med omöjlig, ex.vis på grund av is. Bensin ingår inte i priset. Användningen av båt sker på egen risk/eget ansvar.

Vi uppmärksammar i övrigt på att båten eventuellt kan finnas en bit ifrån huset. I Norge skall man inneha båtförarbevis, om man är född den 1/1 1980 eller senare och ska köra en fritidsbåt som är längre än 8 meter eller som har en motor på mer än 25 HK. I Danmark kan båten endast användas om det finns ankare, ankartåg, två åror och två årtullar till båten. Båtar kan endast hyras på veckobasis. DC kan inte garantera båtens skick, eftersom det handlar om en extra tjänst, som ägaren av fritidshuset ställer till förfogande. Om ägaren anser att det på grund av vädret inte är försvarbart att färdas i båt på havet får ägaren undanhålla båten. Betalning för hyra av båt och evt. motor skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret.

Cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler: DC tar inte på sig något ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av användning av studsmatta och andra lekredskap. Om det inte framgår av beskrivningen av fritidshuset är cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler extrautrustning som inte påverkar prissättningen av fritidshuset. Vid brister eller funktionsfel kan ingen sänkning av hyresbeloppet krävas.

Dricksvatten i Norge och Sverige: Indraget dricksvatten från brunnar eller cisterner kan bli ett problem om det blir torka eller en så kall vinter att vattnet fryser. DC kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att lösa detta, men om du tvingas hämta vatten i hinkar utgör det inte skäl för sänkning av hyran. I vissa områden kan missfärgat vatten förekomma. Det har inget med vattnets kvalitet att göra och vattnet kan ändå drickas.

Extrakostnader: Förbrukningsrelaterade kostnader är inte inkluderade i hyresbeloppet. Förbrukningsrelaterade kostnader så som ström, vatten, värme, gas mm avräknas efter förbrukning. Avräkning av eventuella förbukningsrelaterade kostnader skall göras i landets valuta. Avräkning för eventuella förbrukningsrelaterade kostnader skall ske samtidigt med återlämnande av nyckel till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Betalning för hyra av båt, motor, sänglinne eller slutstädning skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Om fritidshuset har kamin, öppen spis eller liknade skall du själv ombesörja inköp av ved.

Extrabäddar: Vanligtvis en bäddsoffa, en schäslong eller enbart lösa polyetermadrasser, som man lägger på golvet för att få extra sovplatser.

Extrautrustning: Alla hus har en komplett köksservis till det antal personer som fritidshuset är avsett för. Linne, kökshanddukar, disktrasor och handdukar kan beställas om ni inte själva vill ta med det. Beställning av extrautrustning kan ske via internet i samband med bokningen eller genom kontakt med ett av våra lokalkontor.

Om ni har barn under 2 år ber vi er ta med en barnsäng eller beställa en barnsäng på DCs lokalkontor. Vid beställning av barnsäng kan det inte är att räkna med att det finns en madrass i barnsänge og det kan det inte garanteras att det finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Om det anges i beskrivningen av fritidshuset att det finns en barnsäng i fritidshuset, och ni bara behöver en barnsäng, är beställningen inte nödvändig. Slutligen finns det möjlighet att beställa leverans av hyrd extrautrustning. På så sätt slipper ni köra flera gånger mellan fritidshuset och lokalkontoret, och kan vid ankomsten genast börja använda fritidshuset och alla dess faciliteter. Hyrestagaren ska själv ombesörja återlämnandet av den hyrda extrautrustningen till lokalkontoret. Det ovanstående gäller endast i Danmark. I Norge och Sverige kan utrustning i enskilda fall beställas hos fritidshusets ägare. Notera vänligen att extrautrustningen kan vara slutsåld under perioder med stor omsättning. Vi rekommenderar därför alltid hyrestagaren att beställa extrautrustning och slutstädning vid bokningen av fritidshuset. Priserna kan vara olika hos enskilda lokala samarbetspartners (t.ex. på semestercenter). Fester: Det är inte tillåtet att hålla stora fester eller andra begivenheter som sliter extra hårt på fritidshusen.

Fiskekort i Danmark: Alla mellan 18 och 67 år som vill fiska ska ha ett fiskekort. Det krävs fiskekort om man vill fiska med fiskespö i saltvatten (hav, fjordar, bukter och liknande) samt allmänt tillgängligt sötvatten (sjöar, åar och liknande). Information om fiskekort fås hos den lokala turistbyrån eller på www.fisketegn.dk.

Fiskekort i Norge: En fiskeavgift ska betalas av alla över 16 år. Havsfiske är gratis, med undantag för lax och havsöring. Priset för ett fiskekort kan variera mellan olika orter. Fiskekort kan köpas på postkontoret, turistbyrån eller av husägaren på platsen.

Fiskekort i Sverige: Det krävs fiskekort i Sverige, men de är delvis gratis. I vissa insjöar och älvar krävs dock en betalning. I vissa insjöar råder fiskeförbud under kräftsäsongen (augusti). Notera vänligen de olika lokala och regionala bestämmelserna. Du kan fråga mer på den lokala turistbyrån eller på www.visitsweden.com.

Fritidshus: Nästan alla danska, norska, svenska och tyska fritidshus/stugor är privatägda. Fritidshusen är därför individuellt och personligt inredda efter den enskilde ägarens smak och ekonomiska möjligheter. Ägarens privata föremål kan därför ofta finnas i stugan/fritidshuset. Stugor/fritidshus som ser ut att likna en standardkvalitet är därför inte jämförbara. I norska och svenska fritidshus har dörrar ofta ersatts med ett draperi. I klassiska stugor/fritidshus kan och bör det inte ställas krav på kvalitet och utrustning.

Fritidshusets storlek: I danska och sydeuropeiska fritidshus är den areal som framgår av beskrivningen av fritidshuset beräknad efter bruttoyttermåttet, och tomtens areal anges som en bruttoareal. I tyska fritidshus är kvadratmeterangivelserna mätta utifrån grundens area och boarean.

Garderobsutrymme: Garderobsutrymmet är ofta mycket begränsat i ett fritidshus. Det förekommer att det i stället för luckor på garderobens front har satts upp ett draperi.

Golvvärme: I fritidshus med värmekablar i golvet ska man alltid låta värmen vara på vid avresa på höst, vinter och vår, eftersom det annars tar ett dygn att värma upp fritidshuset igen.

Husdjur, allmänt: Det är endast tillåtet att ta med husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshuset är märkta med en hundsymbol. Hundar ska gå i koppel. Om husdjur medtas utomlands ska husdjuret ha undersökts i förväg hos den egna veterinären. DC kan inte hjälpa till med detta. Notera vänligen att även om det anges att husdjur inte är tillåtna i fritidshuset är det inte liktydigt med att det inte har varit husdjur i fritidshuset kort innan en hyra inleds. Notera vidare att DC också erbjuder en hundförsäkring.

Internet/WiFi: I vissa stugor/fritidshus är tillgången till WiFi/Internet begränsad. DC avråder därför både streaming och nedladdning av tunga filer. DC kan inte heller garantera att förbindelsen är lämplig för yrkesmässig användning. Om stugan/fritidshuset har tillgång till WiFi, framgår detta tydligt i beskrivningen av stugan/fritidshuset. Finns det tillgång till internet, trots att det inte anges i husbeskrivningen, är det en förmån som DC inte ansvarar för.

Kamin: Kamin betyder inte alltid en murad öppen spis, eller braskamin det kan ofta vara en gjutjärnskamin med öppen eller stängd eldstad.

Loft: Avsats under taket (öppet loftrum) avsedd för extra sovplatser för barn och unga. Det är normalt inga bekväma sovplatser, och det är som regel inte ståhöjd på loftet. Sovplatserna består vanligen av lösa madrasser som ligger på loftets golv. Åtkomsten till loftet sker ofta via en brant trappa.

Lokalkontor: I Danmark, Norge och Sverige har DC ett nätverk av lokalkontor, som står till ert förfogande med information samt hjälp vid skador, brister och reklamationer avseende fritidshuset. Det bör dock noteras att det i Norge och Sverige kan vara långt mellan lokalkontoret och fritidshuset. Om du mot förväntan inte skulle kunna få kontakt med vårt lokalkontor kan du vända dig till: DC Norge på tel.: +47 22 41 19 35. DC Danmark/Sverige på tel.: +45 70 13 00. DC Tyskland på tel.: +49 40 3097030.

Medtag själv följande: Hyrestagaren uppmanas att själv ta med sänglinne, handdukar, kökshanddukar, golvtrasor, diskmedel, rengöringsmedel och toalettpapper samt eventuellt madrass och kudde till barnsäng. I Danmark går det att hyra sänglinne och handdukar på DCs lokalkontor.

Militärövningar: I följande danska områden kan det tillfälligtvis förekomma militärövningar inom en radie på cirka 20 km: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk och Hevring. Under högsäsong är dessa övningar begränsade till ett minimum. Se även avsnittet om buller.

Modellfoton eller teckningar: Helt nya fritidshus som inte är färdigbyggda eller fritidshus som är under ombyggnation är inte illustrerade med originalfoton, utan med modellfoton eller teckningar. Det kan därför förekomma avvikelser i möbleringen. För nya hus gäller vidare att utomhusytor, exempelvis gräsmattor m.m., inte kan förväntas vara bevuxna.

Naturtomt: En naturtomt är en tomt som är bevuxen exempelvis som äng eller med strandråg, skog eller hed. På en naturtomt kan det alltså inte förväntas en välskött gräsmatta, som kan användas för familjens eventuella idrottsaktiviteter eller liknande.

Nyckelutlämning: I Danmark sker nyckelutlämningen från DCs lokalkontor eller från de av DC angivna nyckelutlämningsställena. Nyckelutlämningsstället framgår av hyresbeviset. I Norge och Sverige äger nyckelutlämningen rum vid stugan/fritidshuset, där det är ägaren som överlämnar nyckeln och samtidigt förmedlar viktig information. Nyckeln ska återlämnas på samma ställe som den hämtades på. Se ditt hyresbevis för exakt information.

Obligatoriskt energitillägg: Obligatoriskt energitillägg förekommer inte särskilt ofta. I de fall det förekommer är det i stugor/fritidshus där det inte är möjligt att mäta den förbrukade energin. Därför krävs ett fast tillägg för exempelvis uppvärmning. Utöver detta kan betalning eventuellt krävas för separat mätbar energiförbrukning.

Poolhus: Ägaren av fritidshuset eller en av DCs medarbetare genomför en veckokontroll av tekniken och vattenkvaliteten för att se till att ni får ett optimalt utnyttjande av poolen. Notera att temperaturen i poolen som standard ligger på 24 grader och därför inte kan förväntas vara högre. Vänligen respektera badreglerna som finns i huset eller som kan lämnas ut på DCs lokalkontor.

Reklamationer: Eventuella reklamationer ska omedelbart meddelas DCs lokalkontor. Låt inte semesterglädjen förstöras av små fel och brister. DCs lokalkontor ger omedelbart den ansvarige ägaren av fritidshuset information om er reklamation, så att denne kan avhjälpa felet så snart som möjligt.

Rökpolicy: I fritidshus där rökning är förbjudet ber vi er att respektera detta. DC kan dock inte garantera att det inte har rökts i fritidshuset.

Skadedjur: De flesta fritidshus ligger i den fria naturen, och det kan därför finnas insekter och liknande (möss, getingar, myror, tvestjärtar osv.) i och runt fritidshuset. Kontakta DCs lokalkontor för eventuellt avhjälpande.

Skador: Eventuella skador på fritidshuset eller dess inventarier, som uppstår under hyrestiden, ska genast anmälas till DC. Om dessa skador har uppstått under din semestervistelse är du ersättningsskyldig för detta. Skador ska ersättas till ägaren av fritidshuset, även om du är utan skuld. Ersättning för ej anmälda skador som har uppstått och förorsakats under din semestervistelse kommer att krävas av dig. Notera vänligen att eventuella senare krav på betalning av ej anmälda skador kan utökas med krav på täckning av förluster och kostnader för ägaren av fritidshuset eller för de senare hyrestagarna. I den omfattning det är möjligt ska oanmälda skador göras gällande inom en månad efter hyrestidens slut.

Slutstädning: Vid avresan ska fritidshuset lämnas i ordnat och städat skick, jfr. punkt 3.1. Om du har beställt och betalat för slutstädning ska fritidshuset lämnas i ordning och disken ska vara diskad. Kom ihåg att stänga alla fönster och låsa alla dörrar innan ni lämnar fritidshuset. Om du inte själv vill utföra slutstädningen kan den beställas på DCs lokalkontor – i Norge och Sverige i vissa fall hos ägare eller dennes representant. Om denna möjlighet finns framgår det av beskrivningen av fritidshuset. Om ni själva vill utföra städningen finns en checklista med kraven på en slutstädning i den utlämnade husmappen. Om ni inte har fått en husmapp vid ankomsten kan ni hämta en checklista på lokalkontoret, hos ägaren eller dennes lokale representant. För vissa fritidshus ingår slutstädningen i hyran. Det framgår av att det finns två prisrader. Det översta är priset för en vecka inklusive slutstädning (1 vecka), och det understa är priset för den efterföljande veckan.

Sophämtning: I Danmark sker sophämtning inte alltid på in- och utflyttningsdagen, utan oftast under veckan. I de flesta fritidshusområden i Norge och Sverige är sophämtningen inte organiserad. Du måste själv sörja för tömning av sopor. I de flesta områden finns soptunnor på parkeringsplatsen eller vid vägen.

Spa eller bubbelpool = Ett större badkar eller en mindre bassäng med undervattensmassage. Allt efter storlek med plats för 1–8 personer. Vänligen respektera badreglerna som finns i fritidshuset eller som kan fås på DCs lokalkontor.

Stugkategorier: DC:s stugkaterogisering har uteslutande en vägledande funktion. Då varje stuga/fritidshus är unik, kan dessa av samma stjärnkategori inte nödvändigtvis jämställas. För ett mer objektivt omdöme av stugan/fritidshuset, hänvisar vi till gästomdömet.

Ström/avläsning: Elmätare och andra typer av mätare som har förbrukningsberoende kostnader ska avläsas vid både ankomst och avresa, och siffran ska noteras på den blankett som lämnas ut vid avhämtning av nyckeln. Notera vänligen att elmätaren är utan decimaler och ska läsas som hel kWh-förbrukning. Vid avlämnandet av nyckeln avräknas eventuella förbrukningsberoende kostnader samt vedförbrukning. Tänk på att informera om e-postadress och ert kontonummer, så att eventuell deposition kan återbetalas. Om ni önskar beräkna ett belopp för hur mycket ni kommer att betala för el m.m. vid avresan, är det en god idé att notera er kWh-förbrukning efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni kWh-förbrukningen med priset per kWh och antalet vistelsedagar. Om ni vill spara på strömkostnaden bör ni sänka förbrukningen av elvärme, golvvärme, bastu, bubbelpool, solarium samt alltid täcka poolen med ett poolskydd när den inte används. Även om det är kallt utanför behöver kanske inte alla värmeapparater vara påslagna. Om ni tvekar kan ni alltid fråga på lokalkontoret, ägaren eller dennes representant när ni hämtar nyckeln.

Sängar: Sängmadrasser förekommer även som skumgummimadrasser på lamellbottnar. Standardmåttet är 180–190 x 70–85 cm. Notera vänligen att dubbelsängar även kan vara 2 enkelsängar som har ställts ihop, så att de kan fungera ungefär som en dubbelsäng. 3/4-sängar är dubbelsängar med 120–140 cm bredd. Det finns sällan sidobrädor till våningssängar i fritidshusen i Norge och Sverige.

Tekniska apparater: Om de tekniska apparaterna mot förmodan inte skulle fungera kan du kontakta det lokala DC-kontoret. Det lokala DC-kontoret kontaktar därefter så snabbt som möjligt fritidshusets ägare för att snabbt avhjälpa felet. Vi ber er dock vänligen ha förståelse för att det kan förekomma en viss väntetid i samband med detta, efter det som regel måste tillkallas hantverkshjälp, beställas reservdelar o.dyl.

Terrasser: Fritidshuset kan ha en eller flera terrasser. Dessa kan vara öppna terrasser eller mer eller mindre övertäckta, och de består för det mesta av trä, flisor eller sten.

Tilläggstjänster: I Danmark avhämtas tilläggstjänster, exempelvis barnsäng, barnstol osv. på lokalkontoret, om inte annat har avtalats.

Toalettavlopp: Det är inte alla stugor/fritidshus som är anslutna till det allmänna avloppssystemet. För att undvika stopp i wc och avlopp får blöjor, bindor och liknande aldrig spolas ner i toaletten. Om det ändå blir stopp i wc eller om septiktanken blir full bör ni vänligen kontakta DCs lokalkontor, som därefter kontaktar ägaren av fritidshuset för ett snabbt avhjälpande.

Toalettförhållanden i Norge: Utedass är som regel ett litet hus som ligger 5–10 meter från fritidshuset. Biologiska toaletter är nästan alltid monterade i ett uppvärmt rum i fritidshuset och har ventilation. De är moderna, luktfria och behöver inte tömmas. Kemiska toaletter, så kallade torrklosetter, är inte lika enkla att använda. Här är det en kemisk vätska som binder lukten. Toaletten ska tömmas före avresan. Det finns också en i stort sett underhållsfri elektrisk toalett, där allt förbränns utan generande lukt.

Toalettförhållanden i Sverige: I Sverige förekommer oftast en av följande typer av toalett: TC = traditionellt utedass i separat byggnad. Mulltoa = i stort sett som TC – måste dock tömmas. Kemtoa = man tillsätter kemikalier, som bryter ner avföringen. Det kan förekomma en kemikalielukt. Frystoa = avföringen blir fryst till en klump, som man senare gräver ner. Eltoa = kondenserar vätskan. Lukt kan förekomma.

Trappor: Trappor i ett fritidshus kan vara mycket branta och är inte alltid lämpade för små barn eller personer som har besvär med att gå.

Trädgårdsmöbler och grillar: Trädgårdsmöbler och grillar kan inte förväntas vara rengjorda vid inflyttningen.

TV: I Danmark: Oftast bara skandinaviska program. I Tyskland: Oftast bara tyska program. I Norge och Sverige: Oftast bara norska och svenska program. Fritidshus med parabol kan oftast ta emot vissa utländska program. Se vänligen beskrivningen av fritidshuset för ytterligare information.

Uppvärmning av fritidshuset: Notera vänligen att fritidshuset inte kan förväntas vara uppvärmt vid ankomst. I Norge och Sverige är uppvärmningen av fritidshuset oftast elektrisk och förbrukningen betalas till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Ved och andra uppvärmningsmöjligheter (t.ex. gas) kan köpas på bensinstationer och liknande i området – i vissa fall av ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Vid överdriven energiförbrukning måste man eventuellt betala ett energitillägg till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. I norska hus är det mycket ovanligt att det finns uppvärmningsmöjligheter på andra våningen.

Ved till kamin/öppen spis: Ved som samlas in på stranden får inte användas, eftersom den innehåller salt och kan förstöra eldstaden.

Väderförhållanden: DC kan inte hållas ansvarig om ankomst till nyckelutlämningsplatsen eller stugan/fritidshuset, eller avresa därifrån, är omöjlig pga snöfall eller andra väderomständigheter på statliga och kommunala vägar.

Vägbeskrivning till stugan/fritidshuset: Bland de dokument som har skickats till dig finns även en vägbeskrivning till nyckelutlämningsstället/fritidshuset. Fråga eventuellt om vägen på plats.