Stugsommar

Din integritet hos DanCenter – integritetspolicy


Denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”) beskriver vilka personuppgifter som DanCenter samlar in från dig som ”DanCenterpartner” (husägare eller semesterbyrå), kund eller användare av våra webbplatser (huvudsakligen DanCenters, Danlands, Stugsommar/Västkustbokningens och Admiral Strand Feriehuses webbplatser), hur vi behandlar de personuppgifterna, dina rättigheter vid vår behandling av dina av dina personuppgifter och tredje parter med vilka vi kan dela med oss av dina personuppgifter.

Vi anser att det är viktigt att våra tjänster är pålitliga och öppna. Vi behandlar dina personuppgifter med integritet och omsorg och garanterar att vi följer tillämpliga lagar och förordningar.


1. Redovisning

Detta är en integritetspolicy för DanCenter A/S, organisationsnummer (CVR-nr 67324013) (”DanCenter”). DanCenter är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter åt varumärkena ”DanCenter”, ”Danland”, ”Stugsommar/Västkustbokningen” och ”Admiral Strand” via relevanta webbplatser och när du kontaktar oss.

Denna integritetspolicy omfattar även DanCenters helägda dotterbolag Admiral Strand Feriehuse ApS (”Admiral Strand”), CVR-nr 27233910, DanCenter EDB Service ApS, CVR-nr 14119191, Stugsommar/Västkustbokningen, CVR-nr 516403-1691 och andra dotterbolag i DanCenterkoncernen (”DanCenterkoncernen”).

En hänvisning till DanCenter i denna integritetspolicy är även en hänvisning till Admiral Strand och andra relevanta dotterbolag i DanCenterkoncernen.

DanCenter är en del av koncernen ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED (“OYO Vacation Homes”).


2. Hur DanCenter behandlar dina personuppgifter

Detta avsnitt innehåller information om de olika syften enligt vilka DanCenter behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas, vilken den rättsliga grunden är för DanCenters behandling av personuppgifterna och hur länge personuppgifterna kommer att lagras.


2.1 DanCenter-konto på vår webbplats (endast husägare)

Som husägare hos DanCenter får du tillgång till en husägarportal på DanCenters webbplats. Detta konto består av användarnamn (hus-id) och pinkod. På kontot kan du se information som inte är begränsad till dina kontaktuppgifter, kontoinformation, meddelanden till och från DanCenter, priser för bokningar, bokningar, planering och gästernas recensioner.

Kontot är nödvändigt för att uppfylla avtalet mellan dig och DanCenter.

Som en huvudregel sparar DanCenter kontouppgifterna så länge som du är ansluten till DanCenter som en DanCenterpartner. Om du säger upp ditt hyresavtal med DanCenter kommer vi att radera ditt konto ett år efter att kontot har avslutats. Enligt de lagstadgade perioderna lagrar DanCenter uppgifterna i tre år efter att hyresavtalet har löpt ut.2.2 Hantering av dina förfrågningar eller bokningar (för kunder/användare)

När du gör en förfrågan eller en bokning, behandlar vi den information som du har angett eller tillhandahållit på annat sätt, som till exempel namn, adress, resegruppens sammansättning, uppgifter om logi, vistelseperiod, särskilda bestämmelser, betalningsuppgifter och e-postadress. Genom att göra en förfrågan eller en bokning, kommer du automatiskt att ingå i vårt adressregister. Vi använder dina uppgifter för att kommunicera statusen på din bokning och betalning, för att genomföra bokningen åt dig, för att skicka dig nödvändig information om din vistelse och för servicemeddelanden. Vi använder även bokningsuppgifterna och uppgifter om förfrågningar för att göra analyser och skapa rapporter på en gemensam nivå för vår strategiska och driftsrelaterade administration. Om du inte vill lämna ut din e-postadress när du inkommer med en förfrågan eller en bokning, boka då istället via telefon hos kundtjänst.

Eftersom DanCenter behandlar dina ovannämnda personuppgifter för att slutföra din förfrågan eller bokning, är de uppgifterna nödvändiga för att uppfylla avtalet mellan dig och DanCenter. Enligt lagstadgade lagringsperioder, behåller vi vanligen de personuppgifter vi behandlar i samband med din senaste bokning i tre (3) år. Men betalningsuppgifter kan lagras i ytterligare två (2) år i bokföringssyfte.2.3 Skicka nyhetsbrev

Om du anmäler dig för att få (t.ex. till DanCenter lämnar ditt uttryckliga föregående samtycke för att erhålla) nyhetsbrevet via DanCenters webbplats, kommer vi att använda den e-postadress som har lämnat för att skicka ut detta nyhetsbrev. Du kommer då att automatiskt ingå i nyhetsbrevsdatabasen. Vi vill hålla dig uppdaterad på det här sättet om intressanta erbjudanden som rör våra produkter och tjänster.

Utöver det ovannämnda kan DanCenter även skicka dig information, nyheter och erbjudanden om liknande produkter och tjänster från DanCenter om du redan är kund eller affärspartner till DanCenter. DanCenter kan skicka dig sådan information, sådana nyheter och erbjudanden utan ditt föregående samtycke.

Att skicka ut nyhetsbrev är antingen ett sätt att följa din prenumeration, dvs. det är nödvändigt för att fullfölja avtalet mellan dig och DanCenter, eller därför att det är DanCenters legitima intresse att kunna informera dig om sina tjänster. Såvida din e-postadress inte har samlats in eller använts för några andra syften som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att radera den omedelbart efter att du avslutat prenumerationen på detta nyhetsbrev. Om vi behåller din e-postadress för andra syften, kommer vi givetvis att se till att du inte längre får nyhetsbrevet.

Du kan alltid avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, ange då att du inte vill få några utskick från oss (se mer nedan). Du kan även invända mot användningen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (se avsnittet nedan med rubriken ”Kontakta DanCenter” för mer information om hur du gör det).

Uppsägning av prenumeration
Om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev eller direktutskick av e-postmeddelanden, kan du säga upp prenumerationen via länken i nyhetsbrevet och e-postmeddelanden eller på DanCenters webbplats. Om du inte heller vi få någon post, kan du skicka en skriftlig begäran via e-post till marketing@dancenter.com eller i ett vanligt brev till:

DanCenter A/S
Nannasgade 28
DK-2200 Copenhagen N
Att. Marknadsföring


2.4 Svar på dina frågor eller klagomål och service-e-postmeddelanden

Om du har några frågor om en bokning, en förfrågan eller andra kommentarar eller klagomål, skicka dem till oss via e-post eller kontakta kundtjänst via telefon. I så fall kommer vi att använda dina personuppgifter för att behandla dina frågor, för att kunna kontakta dig igen, och för att vidta någon annan åtgärd som är nödvändig för ditt klagomål eller din begäran. Vi för register över de tillfällen som vi varit i kontakt med dig, via vilken kanal, orsaken till kontakten och det relevanta innehållet i diskussionen eller i de e-postmeddelanden som har utbytts. Om du ännu inte ingår i vår adressdatabas kan Servicecenter, med ditt samtycke, registrera din begäran och dina kontaktuppgifter så att de kan betjäna dig bättre och behandla eventuella framtida förfrågningar och bokningar mer effektivt. Om du inte har fyllt i en bokning färdigt online, kan vi kontakta dig för att påminna dig om den ofullständiga bokningen, för att fråga om något har gått fel eller möjligen uppmärksamma dig på andra bostäder som du kan finna intressanta istället.

Ovannämnda uppgifter är nödvändiga för att uppfylla avtalet med dig eller ligger i DanCenters legitima intresse för att ge dig ännu bättre service.

Dina uppgifter behålls av DanCenter i tre år efter ditt senaste besök på DanCenters webbplats.2.5 Data som samlats in i samband med besök på DanCenters webbplats

Vid besök på webbplatsen registreras vissa data automatiskt på vår server, som till exempel vilka sidor på webbplatsen du besöker, IP-adress (ett unikt nummer som tilldelas din dator automatiskt av internetleverantören när du går ut på internet), datorsystemets namn och typ av webbläsarprogram. Vi spårar även hur nyhetsbrevet används, som till exempel vilka sidor som besöks och vilka delar som läses, för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet ännu mer till dina intressen.

Informationen i ditt klick- och sökbeteende, förfrågningar och bokningar gör att vi kan skapa segment och klassificera i ett av dessa segment. Segment är grupper av webbplatsbesökare eller kunder som tillsamman har ett antal gemensamma egenskaper, som till exempel åldersgrupp, kön eller område. DanCenter använder dessa segment för att anpassa webbplatsen och för att till exempel göra layouten mer personligt anpassad, ändra ordningen på sökresultaten, hur vissa erbjudanden visas och utformningen på vissa sidor. Segmenten används även för att visa annonser som vi tror är relevanta för dig på webbplatsen, på tredjepartswebbplatser och för kampanjer på vår webbplats och i vår app. Om du till exempel har bokat en semester i Blåvand flera gånger med privat pool, kommer vi att visa dig information som kan vara intressant för dig, som till exempel nya hem att hyra via DanCenter som även är belägna i Blåvand och som har privat pool.

Vi kommer att behålla viktiga personuppgifter i samband webbplatsens funktion, som till exempel dina favoriter, inloggningsstatus, feedback etc. i maximalt tre år efter senaste gången du var inloggad på webbplatsen eller använde ditt konto. Vi behåller data om ditt klick- och sökbeteende och andra data som registrerats i samband med ditt besök på webbplatsen i 38 månader.

Se även avsnitt 4 om hur vi använder ”cookies”.


2.6 Marknadsföring

DanCenter kan behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte t.ex. för att skicka nyhetsbrev enligt avsnitt 2.3 i denna integritetspolicy.

DanCenter kan kombinera data om dina bokningar, ditt sökbeteende, dina inställningar på webbplatsen eller i appen, dina favoriter och vår kommunikation med dig. All denna information gör att DanCenter kan genomföra olika typer av marknadsföring, däribland via e-post (nyhetsbrev), efterfrågad och inte efterfrågad post, och banderoller och annonser på webbplatser, samt för att göra informationen som skickas eller visas så relevant och intressant som möjligt för dig. Vi mäter hur effektiva alla kampanjer är.

DanCenter kan be om ditt föregående samtycke till att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, t.ex. i fall när DanCenter vill skicka dig information, nyheter och erbjudanden som inte rör din aktuella kund- eller affärsrelation med DanCenter.

Om DanCenter avser att skicka dig nyheter och erbjudanden från tredje part eller avser att överföra dina personuppgifter till tredje part, t.ex. DanCenters affärspartner och/eller underleverantörer i marknadsföringssyfte, kommer DanCenter att skaffa ett föregående samtycke från dig till det och informera dig om vad dina personuppgifter kommer att användas till. Du kan alltid invända mot denna form av yppande.

Du kan även begära att bli undantagen från marknadsföringsförfrågningar i allmänhet genom att registrera dig i CPR-registret (”Robinsonlistan”).

Användningen av dina personuppgifter är i detta avseende nödvändig för DanCenter när det gäller det legitima intresset att informera webbplatsbesökare och kunder om nya produkter och tjänster, och för att kunna locka till sig fler kunder, behålla kunder, öka antalet bokningar och finansiera webbplatsen.

DanCenter kan använda icke-personliga uppgifter som till exempel demografisk information för att analysera och utveckla marknadsföringsstrategier och ytterligare förbättra DanCenters tjänster.


2.7 Underhåll och optimering av webbplatsen

Dina personuppgifter kan användas för att analysera användningen av och upprätthålla webbplatsen och dithörande tekniker, för att lösa dålig funktionalitet, för att förbättra tillgängligheten och skydda mot bedrägerier (t.ex. När det är många försök att göra en bokning eller när en bokning görs i strid med våra allmänna villkor och bestämmelser).2.8 Gästbok online

Efter att ha vistats i ett semesterhem som hyrts via DanCenter, kan du lägga upp en recension på webbplatsen. Denna recension kan ses av alla webbplatsbesökare. Du kommer att uppmanas att helst ange ditt fullständiga namn eller åtminstone ditt förnamn och bostadsort i recensionen eftersom denna information verkligen ökar recensionens tillförlitlighet. Vi rekommenderar att du särskilt ser till att inte ta med några fler personuppgifter i recensionen. En recension publiceras efter ditt samtycke. Om du vill vara anonym kan du inte publicera någon recension. Recensioner kan ses av andra i tre år. DanCenter förbehåller sig även rätten att neka recensioner enligt eget gottfinnande utan att uppge någon orsak. Det går också att be oss att ta bort en recension när som helst, genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@dancenter.com.


3. Sociala medier

Det går att välja att dela med sig av informationen på vår webbplats på sociala medier, som till exempel Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google och YouTube. Det innebär att den delade informationen, med namn och intressen, kan ses av besökarna på dina personliga sidor. DanCenter rekommenderar dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn för de berörda sociala medieaktörerna då dessa policydokument gäller för hur de parterna behandlar dina personuppgifter.

DanCenter är inte personuppgiftsansvarig för behandling av information och personuppgifter som du lämnar ut och delar på andra webbplatser och i sociala medier vilka inte har något samband med DanCenter.


4. Cookies

De personuppgifter som avses i denna integritetspolicy kan samlas in med hjälp av ”cookies” (sv: kakor). Cookies är små textfiler som din enhet lagrar när du besöker vår webbplats. DanCenter använder även tekniker som liknar cookies, som till exempel spårningspixlar, Javaskript, taggar och webbfyrar. Om du besöker vår webbplats igen kommer din enhet eller webbläsare att kännas igen. Det är nödvändigt för att bland annat komma ihåg dina favoriter, för att lagra kontouppgifter så att du inte behöver skriva in de uppgifterna om igen men även för att kunna mäta och analysera hur du använder webbplatsen. Vi och tredje parter använder även cookies för att visa dina personanpassade annonser.

Vi använder cookies:

DanCenter kan ge tredjepartsleverantörer tillgång till att kontrollera innehållet i de cookies som har använts av DanCenter. Denna information ska endast användas på DanCenters vägnar och får inte användas i tredje partens egna syften.

DanCenters webbplats kan även innehålla cookies från tredje part som till exempel Google Analytics och Facebook.

Data som samlats in via Google Analytics kommer, som en huvudregel, att lagras under en period av 38 månader enligt Google Analytics automatiserade raderingsprocess.

De flesta webbläsare gör att du kan radera cookies på din hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. I ett sådant fall måste du vara medveten om tjänster och funktioner som du inte kan använda därför att de kräver cookies för att minnas de val du gör. Vi hoppas att du kommer att tillåta de cookies som vi använder då de hjälper oss att förbättra DanCenter.

Du har alltid möjlighet att radera cookies som lagras på din dator.

Genom att använda DanCenters webbplats ger du ditt samtycke till att vi använder de cookies enligt vad som beskrivs. Om du inte längre vill samtycka till användningen av cookies, välj bort dem genom att ändra inställningarna i webbläsaren.

Så snart du har samtyckt till placeringen av cookies, som bland annat används i marknadsföringssyfte som till exempel att visa personanpassade annonser, kan du dra tillbaka detta samtycke via webbläsarinställningarna (för mer information, se vår cookiepolicy och avsnitt 4 nedan). Så snart cookies har lagts in på datorn, kan du radera dem. Kom ihåg att vissa av webbplatsens funktioner inte längre kommer att fungera korrekt.

I vår cookiepolicy på vår webbplats går det att läsa mer om DanCenters användning av cookies, däribland vilka cookies som läggs in i datorn, syftet med dem och hur länge de ligger kvar.

Det är möjligt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Du bör dock vara medveten om att om du drar tillbaka ditt samtycke kan det finnas funktioner som inte fungerar korrekt, eftersom de förutsätter att vår webbplats kan komma ihåg de val du har gjort tidigare.

Återkalla samtycke her.


5. Lagringsperiod

Vi behåller dina data så länge som det är nödvändigt i ovannämnda syften eller för att följa lagstadgade lagringsskyldigheter och andra skyldigheter. I denna integritetspolicy anges de olika lagringsperioder som tillämpas av DanCenter. När lagringsperioden löpt ut för ett visst syfte kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter för det syftet.

Lägg märke till att radering av de personuppgifter som samlas in för ett visst syfte inte nödvändigtvis måste betyda att vi har raderat alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. Vi kan fortfarande ha ett legitimt intresse av och en laglig grund för att behandla en del av dina personuppgifter, däribland men inte begränsat till lagring för bokföringskrav eller en liknande laglig förpliktelse. Vi kommer även att fortsätta att behandla dina personuppgifter om du har lämnat ditt samtycke till sådan behandling.6. Tredje part

Vi kommer endast att dela med oss av dina personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt:
De flesta av dessa tredje parter är personuppgiftsbiträden och använder endast uppgifter åt DanCenter. Dessa parter är huvudsakligen etablerade i Danmark eller i EU. Ett antal IT-tjänsteleverantörer har sin bas utanför EU eller har tillgång till personuppgifter från utanför EU. Dessa omfattar: Jira (USA). DanCenter tillhandahåller endast personuppgifter till parter som garanterar att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att på ett adekvat sätt skydda dessa uppgifter. Ett behandlingsavtal, som ingås med personuppgiftsbiträden, reglerar bland annat integriteten och säkerheten för dina personuppgifter av dessa tredje parter. I den mån som partnern från, eller med tillgång från en plats utanför EU är involverade och landet i fråga inte har en adekvat skyddsnivå, ska DanCenter ingå ett avtal enligt de modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen, eller så måste DanCenter på något annat sätt garantera att lämpliga åtgärder antas.

Det kan även uppstå situationer när DanCenter för över personuppgifter till en tredje part eller på annat sätt tillåter en tredje part att få tillgång till sådana personuppgifter, men där denna tredje part inte betraktas som personuppgiftsbiträde åt DanCenter (t.ex. vid städ- och underhållstjänster eller liknande tjänsteleverantörer där databehandling inte är den huvudsakliga tjänsten). När sådana tjänsteleverantörer anlitas kommer DanCenter att vidta varje rimlig åtgärd för att säkerställa att sådana tjänsteleverantörer behandlar eventuella personuppgifter, som de kan få tillgång till, konfidentiellt och säkert.

DanCenter kan föra över personuppgifter eller medge tillgång till personuppgifter om det krävs av en behörig offentlig myndighet, av ett domstolsbeslut eller av en liknande rättslig förpliktelse. I så fall är inte DanCenter den personuppgiftsansvarige för den offentliga myndighetens behandling av personuppgifterna och DanCenter påtar sig inget ansvar i samband med att DanCenter efterkommer en begäran från en behörig offentlig myndighet.


7. Säkerhet

Det är mycket viktigt för DanCenter att personuppgifter förvaras säkert. Därför har DanCenter vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller annan oönskad tillgång. Det går att se på det hänglås som visas nedtill (eller upptill) i webbläsaren när du gör en bokning. DanCenters medarbetare eller tredje parter som anlitas kommer på samma sätt att endast ges tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ens skyldigheter.

Vi gör regelbundna säkerhetsskanningar på webbplatsen och i appen och vi skyddar systemen mot sabotageprogram, virus, krypterings- och hackningsprogram.


8. Dina rättigheter till personuppgifter (för ”registrerade personer”, dvs. kunder och användare)

Registrerade personer har vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har till exempel rätt att se och ändra, eller låta en tredje part ändra alla dina uppgifter som är registrerade hos DanCenter, om de är felaktiga eller ofullständiga. Du bör även ändra uppgifterna på ditt konto om de ändras med tiden. Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller att behandlingen av dem begränsas av DanCenter, och du har rätt att be DanCenter att lämna ut dina personuppgifter antingen till dig eller till en tredje part. Om du redan har gjort en bokning hos DanCenter, kan du se dina uppgifter genom att klicka på länken du fick i din bokningsbekräftelse. Om du vill ändra dina personuppgifter ska du kontakta säljstödsteamet via e-post eller via telefon. Om det behövs kan DanCenter skicka en skriftlig kopia på dina uppgifter.

I korthet omfattar rättigheterna:
Lägg märke till att de registrerade personernas rätt endast kommer att fullföljas individuellt av DanCenter för de fall där DanCenter bedöms vara registeransvarig. I situationer när DanCenter anses vara personuppgiftsbiträde, måste den registrerade personens rättigheter uppfyllas av den personuppgiftsansvarige.


9. Kontakta DanCenter

För att utöva sina rättigheter när det gäller personuppgifter, kontakta DanCenters integritetsansvarige via e-post privacy@dancenter.com.

Lägg märke till att för att garantera att vi inte skickar dina personuppgifter till några obehöriga personer eller företag, kan du uppmanas att bekräfta din identitet genom att till exempel tillhandahålla en kopia av ditt pass, genom att bekräfta via NemID eller liknande säker bekräftelsemetod.

Du kan även kontakta oss frivilligt för andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna integritetspolicy eller andra frågor som rör våra tjänster eller denna webbplats. En fråga eller kommentar kommer att hanteras sakkunnigt, konfidentiellt och så snabbt som möjligt.

Om du har några klagomål på hur DanCenter hanterar dina personuppgifter, kan du även kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifterna till den danska dataskyddsmyndigheten:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 Köpenhamn K
T: (0045) 3319 3200
F: (0045) 3319 3218
E-post: dt@datatilsynet.dk


DanCenter kan uppdatera denna integritetspolicy vid olika tillfällen. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att vara tillgänglig på DanCenters webbplats. Om vi har din e-postadress kan vi informera dig via e-post vid eventuella väsentliga förändringar.


Köpenhamn den 23 maj 2018


Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.


Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.


Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.


Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.


Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.


Det är möjligt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Du bör dock vara medveten om att om du drar tillbaka ditt samtycke kan det finnas funktioner som inte fungerar korrekt, eftersom de förutsätter att vår webbplats kan komma ihåg de val du har gjort tidigare.

Återkalla samtycke her.