Stugsommar

Gouda Trygghetsförsäkring, lite mer säkerhet än normalt!

Coronavirus: Sådan dækker din Stugsommar Tryghedsforsikring

Få svar på hvordan din Stugsommar Tryghedsforsikring dækker i forbindelse med Coronavirus.
Vi og vores forsikringspartner Gouda overvåger situationen omkring udbruddet af Coronavirus COVID-19 og opdaterer informationerne løbende.
Du bør også orientere dig hos Udenrigsministeriet l Sundhedsstyrelsen l WHO.

Trygghetsförsäkringen täcker bl.a. avbeställning eller avbrott...

* Om du, din familj eller resesällskap blir akut sjuk fram till avresan.
* På grund av graviditet som inträffat under försäkringsperioden.
* På grund av skilsmässa
* På grund av att du eller din man blir uppsagd från jobbet.
* På grund av att bilen får en karosskada precis innan avresa.

Dessutom får du:

  • Ingen självrisk
  • Semesterkompensation - ifall något händer under semestern.
  • Krishjälp om olyckan skulle vara framme.

    Läs försäkringsvillkoren här:

    PDF version

    Trevlig semester!