Stugsommar

Fakturering till Stugsommar (Västkustbokning/Stugsommar) / DanCenter

Som leverantör kan du fakturera Stugsommar (Västkustbokningen/Stugsommar)/ DanCenter elektroniskt.Under en övergångsperiod kan ni också sända oss fakturor i pdf format via mail. Dessa skall också uppfylla referenskraven och ha en betalningsfrist på minst 14 dagar. Nedan finner du våra faktureringsupplysningar.Kan ni redan sända elektroniska fakturor?


Om ni redan kan sända elektroniska fakturor, sänder ni bara på samma sätt till oss på vårt EAN-nummer.

EAN/GLN 5790002293597
Operatör: Sproom

Kan ni ännu inte sända elektroniska fakturor?


Det finns flera leverantörer, som erbjuder lösningar som gör det enkelt att komma igång med elektronisk fakturering. Vi samarbetar med och kan rekommendera Sproom. Därigenom kan ni fakturera både oss och alla era andra kunder.
Se mer på: www.sproom.net


Följande info skall finnas med på fakturor till DanCenter (Västkustbokningen/Stugsommar)


För att vi skall säkerställa snabb hantering och betalning inom rätt tid, är det nödvändigt att ni fyller i referensfältet namnet på en kontaktperson eller en avdelning. Fakturan kan anses som mottagen, först när samtliga upplysningar finns med. Observera - betalningsfristen skall vara minimum 14 dagar.


Västkustbokningen/Stugsommar		
Kvarngatan 2			
311 32 Falkenberg		
Sverige
  EAN/GLN 5790002293597
  Operatør: Sproom 
  Faktura-email invoice-vkb@dancenter.com