Stugsommar

Nyckelutlämning

När ni får bekräftelsen på bokningen av er stuga får ni samtidigt adressen dit samt information om vart ni skall hämta nyckeln. Oftast är nyckeln vid stugan eller vid en adress i närheten av stugan. I de fall där nyckeln utlämnas av ägaren eller dennes ombud, skall ni uppvisa hyresbeviset för att få nyckeln. Vid många stugor är kostnaden för el, värme och vatten inkluderad i hyresbeloppet. I de fall där kostnaden för detta tillkommer, brukar ägaren eller dennes ombud lämna ut ett elkuvert där mätarställningen antecknas av er själva, både vid ankomst och avresa.

Deposition

I samband med att ni hämtar nyckeln, skall ni i vissa fall betala en deposition. Denna garanterar lokalkontoret/ägaren/ombudet att nyckeln återlämnas vid avresa och att stugan lämnas i samma skick som ni mottog den. Storleken på depositionen framgår oftast i beskrivningen av repektive stuga.

Ankomst till stugan

Ni kan inte förvänta er att stugan är fullt uppvärmd vid er ankomst.

Avläsning av mätare

När ni flyttar in i er stuga skall ni direkt läsa av samtliga mätare och anteckna mätarställningen på ert elkuvert. Det kan vara mätare för el, värme och i vissa fall vatten. Lägg märke till att mätarställingen skall avläsas som hela kWh (utan decimaler). Elmätaren sitter ofta på stugans yttervägg.

Håll ögonen på förbrukningen

Om ni vill ha ett ungefärligt pris på hur mycket den totala förbrukningskostnaden kommer att bli under er vistelse, är det en god idé att läsa av mätaren efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni förbrukningen med kostnaden per kWh och antal semesterdagar, då får ni en ungefärlig kostnad för vistelsen. Vill ni sänka era kostnader, är det effektivaste sättet att minska användningen av golvvärme, bastu, bubbelpool mm.

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall omgående meddelas ägaren och/eller Stugsommar så att avhjälpning kan ske direkt. Kontaktuppgifter står på ert hyresbevis och/eller i stugan.

Sopor

Tömning av soporna är väldigt varierande i omfattning beroende på var just er stuga ligger. Soporna töms dock aldrig på bytesdagen och därför är det säkerligen så att soptunnan vid ankomst till er stuga är helt eller delvis full.

I många fall skall ni själva källsortera och placera avfallet i därtill avsedda behållare, antingen i eller vid stugan eller i närmaste större ort.