Din trygghet – vår service! Försäkring vid uthyrning av stuga/fritidshus

Så är din stuga försäkrad när du hyr ut genom Stugsommar

Som den enda stugförmedlaren i Sverige erbjuder vi dig en helt kostnadsfri trygghetsförsäkring där vi betalar premien. Det är din trygghet om olyckan är framme och en gäst orsakar skada på din fastighet. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hemförsäkring och den ska täcka upp i samband med uthyrning av din stuga eller ditt hus då din ordinarie hemförsäkring inte gäller. Normalt skall en gäst som orsakar en skada i fastigheten betala för detta, men i lägen då en tvist uppstår tar trygghetsförsäkringen vid.

Vad händer om jag redan har en försäkring?

Stugsommars försäkring är ett komplement till din egen hemförsäkring och täcker perioder då din stuga hyrs ut genom Stugsommar. Försäkringen är en av de bästa i branschen och du är automatiskt försäkrad när du har skrivit på ett hyresavtal med Stugsommar. Du måste dock se till att din stuga har ett ordentligt grundskydd via din egen hemförsäkring.

Vad täcker försäkringen?

Din egen hemförsäkring bör täcka brand, vattenskador och stöld vid inbrott. Stugsommars trygghetsförsäkring täcker, enligt gällande försäkringsvillkor, plötsliga och oförutsedda skador som uppstår under en period då stugan hyrs ut och som inte täcks av din egen hemförsäkring. I enlighet med gällande försäkringsvillkor täcker försäkringen även skador på stugan eller möblerna orsakat av gästerna. Ersättningen beräknas enligt samma principer som de flesta hemförsäkringar, vilket innebär att avskrivningsregler används, baserade på ålder på exempelvis skadade inventarier.

Om ditt fritidshus blir helt eller delvis förstört på grund av en skada som täcks antingen av din egen hemförsäkring eller Stugsommars försäkring, har du rätt till ersättning för förlust av hyresintäkter för den berörda perioden (som redan var bokade då skadan upptäcktes).

Vem rapporterar skadan?

Om du äger en stuga och hyr ut genom Stugsommar ska du först och främst rapportera skadan till ditt eget försäkringsbolag. Du behöver även själv rapportera skadan till Stugsommars försäkringsbolag. Om du behöver hjälp att fylla i ansökningsformuläret kan du alltid kontakta din lokala representant hos Stugsommar.

Självrisk

Trygghetsförsäkringen har en självrisk på 1000 kr. Om en skada under uthyrningsperioden täcks av din egen hemförsäkring och självrisken är högre än 1000 kr, kommer trygghetsförsäkringen att betala mellanskillnaden.

5 Exempel på ersättning vid skador

1. Förstört matbord

När din lokala representant hos Stugsommar går igenom stugan efter hyresperiodens slut, upptäcker de att ett ben på matbordet har gått sönder. Det är inte möjligt att reparera matbordet och skadorna täcks inte av din hemförsäkring. Matbordet köptes ursprungligen för 5 000 kr och är vid tidpunkten för skadan mindre än 1 år gammalt. Ersättningen beräknas till 5 000 kr minus självrisk på 4 000 kr.

2. Förstört golv och förlorad hyresintäkt

Stugan har ett vackert parkettgolv. Hyresgästerna håller på att städa stugan på avresedagen, och råkar då tippa en hel hink med vatten över golvet. Vattnet torkas upp omedelbart, men mycket vatten hann tränga igenom sprickorna och efter en vecka har parkettgolvet rest sig och buktar på flera ställen. Det kostar 6 000 kr att reparera golvet, och eftersom hyresvärdarna inte kan hyra ut stugan i en veckas tid på grund av reparationsarbete, då den egentligen var bokad, innebär detta en förlorad hyresintäkt på 3 000 kr. Ersättningen beräknas då till 9 000 kr minus 1 000 kr i självrisk.

3. Ersättning för överskjutande del av självrisken

Hyresvärdens egen hemförsäkring täcker skador på husets trägolv. Självrisken är då 3 000 kr. Ersättningen från Stugsommars trygghetsförsäkring beräknas då till 2 000 kr och täcker den överskjutande delen av hemförsäkringens självrisk.

4. Exempel på trasigt golv

Hyresgästerna har firat nyårsafton och har avfyrat konfettibomber och tomtebloss inne i stugan, vilka har lämnat flera stora fläckar på ekgolvet. Fläckarna går inte bort med rengöring, så golvet måste slipas om. Ersättningen beräknas till den faktiska kostnaden för en golvslipning minus självrisken på 1 000 kr.

5. Exempel på förstörd soffa

Hyresgästen låter ett barn sitta och klippa och pyssla med papper vid soffbordet. Barnet råkar klippa flera stora hål i soffans kuddar och armstöd och skadan kan inte lagas. Soffan är 5 ½ år gammal vid skadan och nypris var 17 000 kr. Trygghetsförsäkringen täcker skadan och enligt avskrivningstabellen ersätts 50% av soffans införskaffningspris motsvarande 8 500 kr. Efter avdrag för självrisk på 1 000 kr blir ersättningen 7 500 kr.

OBS:Beloppen i exemplen ovan är påhittade och används endast för att illustrera exemplet.

Trygghet och god service med våra lokala representanter

En av de främsta fördelarna med att hyra ut ditt hus genom Stugsommar är den trygghet som medföljer. Vi tror att en väl fungerande uthyrning handlar om goda upplevelser och närvaro. Det betyder att vi finns där för dig. Har du en fråga tveka inte att kontakta vårt servicekontor på telefon eller mail.
031-155 200 - minstuga@stugsommar.se

Som hyresvärd hos Stugsommar har du vår trygghetsförsäkring, som täcker skador på hus eller möbler om olyckan är framme.


Frågor och svar – Försäkring


Är det någon självrisk på er försäkring när jag hyr ut min stuga?

Stugsommars försäkring har en självrisk på 1 000 kr. Se de fem exemplen på skador i texten ovan. Om självrisken är högre än 1 000 kr vid skada som täcks av din vanliga hemförsäkring, får du mellanskillnaden från Stugsommars försäkring.

Hur mycket av skadan täcker Stugsommars försäkring?

Stugsommars försäkring täcker din stuga under den period då den hyrs ut och din egen hemförsäkring inte täcker skadan. Din egen hemförsäkring bör åtminstone täcka skador av eld, vatten och skada och stöld vid inbrott. Stugsommars trygghetsförsäkring är ett komplement till din hemförsäkring.

Hur rapporterar jag en skada efter uthyrning av min stuga?

Ta först kontakt med ditt egna försäkringbolag. Sedan tar du kontakt med oss så får du en skadeblankett från det försäkringsbolag vi arbetar med. Ta bilder på skadan.

Ingår stöldförsäkring?

Stugsommars försäkring ingår automatiskt när hyresavtalet undertecknas. Det är dock ett villkor att du även har tecknat en vanlig hemförsäkring genom ditt privata försäkringsbolag. Denna försäkring måste åtminstone täcka brand, vattenskada och inbrott – inklusive stöld.