Första sidan

Gouda Trygghetsförsäkring, lite mer säkerhet än normalt!

Trygghetsförsäkringen täcker bl.a. avbeställning eller avbrott...

  • Om du, din familj eller resesällskap blir akut sjuk fram till avresan.
  • På grund av graviditet som inträffat under försäkringsperioden.
  • På grund av skilsmässa
  • På grund av att du eller din man blir uppsagd från jobbet.
  • På grund av att bilen får en karosskada precis innan avresa.

Dessutom får du:

  • Ingen självrisk
  • Semesterkompensation - ifall något händer under semestern.
  • 24 timmars medicinsk service under hela vistelsen.
  • Krishjälp om olyckan skulle vara framme.

Läs hela försäkringsvillkoren här (pdf).